MISSION

La Pro Loco di Sardara ha come interesse far conoscere le attività svolte dall’Associazione e condividere gli eventi da essa organizzati.

Contatta la Pro Loco

Via Cagliari 5, 09030 Sardara (SU)

070 938 6277
proloco.sardara@tiscali.it
proloco.sardara@pec.it

MENU CONSULTA GIOVANILE – XVI FESTA DE SU BINU NOU

/MENU CONSULTA GIOVANILE – XVI FESTA DE SU BINU NOU


SU MURZU SARDARESU

Is binus nostus e su Semidanu, si podint tastai cun:

PANINUS

  • cun sartitzu
  • petza de sartitzu

PRATU PITICU

  • Salumis e casu
  • Olia
  • Pani carasau cun ollu nou
  • Pani arridau cun arrescotu e meli

PRATU MANNU

Pratu piticu cun aciunta de:

  • trigu cotu
  • Pani arridau cun petza de sartitzu